Test je geluk
Laatste nieuws
- Subsidieaanvraag grootschalig Happylesonderzoek ...Lees verder
- Mondriaan over Happyles op L1-radio ...Lees verder


Meer nieuws...
HAPPYLES OP SCHOOL?
Werkt u op een middelbare school of MBO en lijkt het u leuk om Happyles op uw school uit te voeren?
Neem dan contact op: happyles@trimbos.nl
HOME

Happyles is een stepped care aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren tussen de 13 en 25 jaar op het VMBO en MBO. Happyles bestaat uit de volgende vaste onderdelen; 

-   Klassikale introductie les - face-to-face les over (on)geluk.

-   Twee e-learning lessen - met theorie, oefeningen, tips en filmpjes.

-   Happylestest - online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik,

     schoolverzuim; voor- en nameting.

-   Online groepscursus - voor jongeren met een verhoogd depressieniveau volgens de

     Happylestest.

Ter aanvulling wordt geadviseerd om op basis van de Happylestest een adviesgesprek te voeren met alle leerlingen. Happyles wordt uitgevoerd door een zorgprofessional (GGD/GGZ) in nauwe samenwerking met de school. Onderstaand filmpje geeft een indruk van de inhoud en organisatie van Happyles.

 

Op dit moment is het Trimbos-instituut bezig met een grote subsidieaanvraag om de werking van Happyles nader te onderzoeken. Dit naar aanleiding van veelbelovende resultaten uit drie pilotstudies waarin Happyles eerder onderzocht werd. De aanvraag betreft een grootschalig onderzoek (RCT), dat loopt van augustus 2016 tot en met december 2017, waaraan 20 VMBO-scholen kunnen deelnemen.

 

Voor vragen of opmerkingen over Happyles, mail: happyles@trimbos.nl.

Voor vragen over het onderzoek, mail Rianne van der Zanden: RZanden@trimbos.nl.